Премини към основното съдържание

Проект „Стъпки към прилагане на Европейската система от оперативно съвместими бизнес регистри (ESBRs)“

Публикувано на: 04.01.2018 - 14:40
Националният статистически институт стартира работата по проект „Стъпки към прилагане на Европейската система от оперативно съвместими бизнес регистри (ESBRs)“ съгласно Споразумение за субсидия на Европейската комисия № 11172.2017.002-2017.603.

Основните цели на проекта са свързани с подобряване на съвместимостта и качеството на информацията на националните статистически бизнес регистри (nSBR) и Еврогруп регистъра (EGR) на Евростат. Целта е да се предостави адекватна статистическа рамка за изготвяне на приложима и съвместима бизнес статистика на национално и европейско равнище.

Националният статистически институт ще участва в дейности, свързани с:

А. Обмен на данни: стандартизация и автоматизация на процеса по обмен на данни между националните статистически бизнес регистри и Еврогруп регистъра.

Б. Оценка на качеството на данните: оценка на изходните данни и подобряване на качеството на входните данни (Национален статистически бизнес регистър, Европейско профилиране, Еврогруп регистър).

Проектът e с продължителност 18 месеца и ще приключи в края на юни 2019 година.