Премини към основното съдържание

Проект „Статистика на научноизследователската и развойна дейност (НИРД) и на иновационната дейност през 2018 година (CIS 2018)“

Публикувано на: 04.01.2018 - 09:30
Националният статистически институт стартира работата по проект „Статистика на научноизследователската и развойна дейност (НИРД) и на иновационната дейност през 2018 година (CIS 2018)“. Проектът се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия №  06163.2017.002-2017.504.

Основната цел на проекта е да се повиши степента на хармонизация на националния въпросник за изследването на иновационната дейност на предприятията с хармонизирания въпросник за иновациите в Европейския съюз през 2018 година (CIS 2018).  В рамките на проекта ще бъдат формирани международно съпоставими данни по нови показатели за иновациите, които да допринесат за идентифициране на „иновационния профил“ на предприятията.

Проектът е с продължителност 30 месеца и ще приключи в края на юни 2020 година.