Премини към основното съдържание

Сметки в околната среда, годишни данни за 2016 година

Публикувано на: 21.12.2017 - 11:00

Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2016 година. Подробни данни по конкретните теми  са поместени в рубриката „Околна среда“ на сайта на НСИ:  https://www.nsi.bg.

Прессъобщение
Статистическа област