Премини към основното съдържание

Основни резултати от изследването на информационното общество в предприятията през 2017 година

Публикувано на: 08.12.2017 - 11:00

През 2017 г. 96.7% от предприятията в нефинансовия сектор с 10 и повече заети лица използват компютри, а 94.6% имат достъп до интернет.

Прессъобщение
Статистическа област