Премини към основното съдържание

България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2017 година (предварителни оценки)

Публикувано на: 07.12.2017 - 17:00

Брутният вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 0.6% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.9%.

Прессъобщение
Статистическа област