Премини към основното съдържание

Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS)

На 26 май 2003 г. е приет Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS). Целта на Регламента е да се създаде обща статистическа класификация на териториалните единици, с която да се позволи събирането, съставянето и разпространението на хармонизирана регионална статистика в Общността.
 
Във връзка с приемането през 2007 г. на България и Румъния в Европейския съюз на 20 февруари 2008 г. е приет Регламент (ЕО) № 176/2008 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на приложенията на Регламент № 1059/2003, допълващ класификацията с новоприетите държави членки.
 
Допълнителна информация - на сайта на Евростат
 
Нормативни документи:
 
Класификация:
 
Карти:
 
Лице за контакти:
Ирена Дудова
Държавен експерт в отдел „Регионална статистика и индикатори за мониторинг“
Телефон: (+359 2) 9857 206