Премини към основното съдържание

Таблица 2200 - Кръстосана класификация на бруто образуването на основен капитал /БООК/ по дейности и по активи /операции/ – годишни данни