Премини към основното съдържание

Таблица 1100 - Разходи на сектор “Държавно управление” по функции (КОФОГ) – годишни данни