Премини към основното съдържание

Таблица 1001 - Брутен вътрешен продукт (БВП) - регионално ниво – годишни данни