Премини към основното съдържание

България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2017 година (предварителни оценки)

Публикувано на: 07.09.2017 - 16:20

Брутният вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2017 г. се увеличава с 0.7% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 1.0%.

Прессъобщение