Премини към основното съдържание

Ревизирани данни от Наблюдението на домакинските бюджети за област София и София (столица) за 2016 година

Публикувано на: 15.06.2017 - 11:30

След публикация на „Инфограф“ на тема „Странни данни за доходите в София (област)“ беше извършена проверка и открита техническа грешка, допусната при обработката на годишните данни за 2016 г. от Наблюдението на домакинските бюджети за областите София и София (столица).

Данните, публикувани в информационна система „Инфостат“, са ревизирани на 15.06.2017 година. Ревизията се отнася до следните таблици:

• Общ доход по източници на доходи (общо за страната, по статистически райони и области)

• Паричен доход по източници на доходи (общо за страната, по статистически райони и области)

• Общ разход по групи разходи (общо за страната, по статистически райони и области)

 Паричен разход по групи разходи (общо за страната, по статистически райони и области)

• Потребление на основни хранителни продукти и напитки (общо за страната, по статистически райони и области) (средно на лице).

НСИ изказва благодарност на екипа на „Инфограф“ за откритата грешка и се извинява за причиненото неудобство на потребителите на статистическа информация в област „Доходи, разходи и потребление на домакинствата“.