Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, февруари 2017 година

Публикувано на: 30.03.2017 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през февруари 2017 г. нараства с 1.0% в сравнение с предходния месец, а спрямо февруари 2016 г. е отчетено увеличение с 5.9%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2017 г. е с 0.6% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 2.9%.

Прессъобщение