Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, януари 2017 година

Публикувано на: 28.02.2017 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през януари 2017 г. нараства с 0.6% в сравнение с предходния месец, а спрямо януари 2016 г. е отчетено увеличение с 4.3%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 2017 г. е с 0.5% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 1.9%. 

Прессъобщение