Премини към основното съдържание

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през четвъртото тримесечие на 2016 година

Публикувано на: 02.02.2017 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2016 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 122 жилищни сгради с 5 348 жилища, на 32 административни сгради/офиси и на 1 538 други сгради. Започнал е строежът на 720 жилищни сгради с 3 785 жилища в тях, на 20 административни сгради/офиси и на 536 други сгради.

Прессъобщение