Премини към основното съдържание

Уеб-базирано приложение "Лечебни и здравни заведения", 2021

Отчет за легловия фонд и медицинския персонал за 2021 година

Уважаеми дами и господа,

Изследването на лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и други здравни заведения се провежда в съответствие с Националната статистическа програма за 2022 г. и в изпълнение на Регламент (ЕО) № 1338/16.12.2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд.

Изследването е изчерпателно, с годишна периодичност.

С цел да облекчим процеса по събиране и обработка на данните НСИ разработи  уеб-базирано приложение, достъпно в Интернет пространството на адрес: https://www.nsi.bg/Zdravni/.

В приложението се влиза чрез комбинация от ЕИК, код по ЕКАТТЕ на населеното място, където функционира заведението и индивидуална парола. Ако не сте получили своята парола по електронната поща, моля свържете се с нас на e-mail: [email protected] или се обърнете към експертите в Регионалната здравна инспекция (РЗИ) във Вашата област.

За да попълните он-лайн формуляра не е необходимо да имате електронен подпис. Препоръчваме Ви, преди да започнете работа с приложението, да се запознаете с указанията за използването му.

Уеб-базираното приложение ще бъде активно за попълване на данните до 14 февруари 2022 година.

Формулярът се представя от всички лечебни заведения за болнична помощ, заведенията за извънболнична помощ (с изключение на индивидуалните и групови практики за медицинска и дентална помощ или здравни грижи) и други лечебни и здравни заведения, вкл. заведенията към Министерство на транспорта. Отчетният формуляр се попълва и от общините - за медицинския персонал в здравни кабинети в детски градини и училища на издръжка от общината.

Необходимата информация може да предоставите и на хартиен носител, който може да разпечатате от тук или да получите от РЗИ във Вашата област.

За контакти и получаване на допълнителни указания можете да се обръщате към експертите от РЗИ във Вашата област или експертите в НСИ, отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието“:

Лариса Петкова – 02/9857 409 – главен експерт в отдел “Статистика на здравеопазването и правосъдието”

Елена Карагинева – 02/9857 517 – държавен експерт в отдел “Статистика на здравеопазването и правосъдието”

При проблеми от техническо естество, може да се обръщате към Антоанета Йотова на тел. 02/9857 632 или Димитринка Цонкова на тел. 02/9857 522, или да ни пишете на e-mail: [email protected].

Лица за контакт в РЗИ

№ по ред

РЗИ

Име на експерт, отговарящ за отчета

Телефон

Електронна поща

1.

Благоевград

Таня Треновска

Биляна Коюмджиева

088 430 64 72

073/885 320

088 941 29 72 

[email protected]

[email protected]

2.

Бургас

Христо Петров

056/ 807 311

089 554 05 14

[email protected]

[email protected]

3.

Варна

Велислава Великова

Нора Дякова

052/665 280

052/665 275

[email protected]

4.

Велико Търново

Данаил Димитров

062/614 364

087 858 43 33

[email protected]

[email protected]

5.

Видин

Галина Николова

094 923 185

[email protected]

6.

Враца

Емилия Гелева

087 891 72 17

[email protected]

7.

Габрово

Румяна Чолакова

066/840 635

[email protected]

8.

Добрич

Иванка Иванова

087 608 81 15

058/655 516

[email protected]

9.

Кърджали

Таня Кочарова

0361/602 89

[email protected]

[email protected]

10.

Кюстендил

Румяна Анева

078/558 234

088 401 69 07

[email protected]

11.

Ловеч

Георги Игнатов

068/ 699 438

[email protected]

[email protected]

12.

Монтана

инж. Мария Цветкова

088 230 10 50

[email protected]

13.

Пазарджик

Десислава Стоянова

Василка Маринова

034 437 237

088 221 72 00

[email protected]

[email protected]

[email protected]

14.

Перник

Даниела Кирилова

Кристияна Алексиева

088 212 27 68

076/607 080

088 296 91 91

[email protected]

15.

Плевен

Боряна Найденова

0878 92 40 49

[email protected]

16.

Пловдив

Мария Богатинова

032/ 644 201

[email protected]

17.

Разград

Тоня Иванова

084/611 134

[email protected]

18.

Русе

Ивелина Мойсева

Илиян Атанасов

Юлика Йораданова

082/83-45-14

[email protected]

19.

Силистра

Фиданка Парушева

086/816 127

[email protected]

20.

Сливен

Мая Вичева

044/ 616 284

[email protected]

21.

Смолян

Таня Георгиева

Анастасия Кисьова

0882 647 871

0301/ 63 106

0876 484 996

[email protected]

22.

София (столица)

Ирина Попова

Цветелина Иванова

02/ 8130 480

[email protected]

23.

София

Анна Велкова Спасова

0885 814 957

[email protected]

24.

Стара Загора

Д-р Десислава Георгиева

Силвия Христова

0878 229 415

0889 521 482

[email protected]

[email protected]

25.

Търговище

Мариана Иванова

0601/ 67 559

[email protected]

26.

Хасково

инж. Величка Янева

038/ 624 313

[email protected]

27.

Шумен

Мая Кюркчиева

054/800 339

089 572 10 62

[email protected]

28.

Ямбол

Антония Тенчева

046/ 664 379

[email protected]