Премини към основното съдържание

Уеб-базирано приложение "Лечебни и здравни заведения", 2020

Отчет за легловия фонд и медицинския персонал за 2020 година

Уважаеми дами и господа,

Изследването на лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и други здравни заведения се провежда в съответствие с Националната статистическа програма за 2021 г. и в изпълнение на Регламент (ЕО) № 1338/16.12.2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд.

Изследването е изчерпателно, с годишна периодичност.

С цел да облекчим процеса по събиране и обработка на данните НСИ разработи  уеб-базирано приложение, достъпно в Интернет пространството на адрес: https://www.nsi.bg/Zdravni/.

В приложението се влиза чрез комбинация от ЕИК, код по ЕКАТТЕ на населеното място, където функционира заведението и индивидуална парола. Ако не сте получили своята парола по електронната поща, моля свържете се с нас на e-mail: [email protected] или се обърнете към експертите в Регионалната здравна инспекция (РЗИ) във Вашата област.

За да попълните он-лайн формуляра не е необходимо да имате електронен подпис. Препоръчваме Ви, преди да започнете работа с приложението, да се запознаете с указанията за използването му.

Уеб-базираното приложение ще бъде активно за попълване на данните до 12 февруари 2021 година.

Формулярът се представя от всички лечебни заведения за болнична помощ, заведенията за извънболнична помощ (с изключение на индивидуалните и групови практики за медицинска и дентална помощ) и други лечебни и здравни заведения, вкл. заведенията към Министерство на транспорта. Отчетният формуляр се попълва и от общините - за медицинския персонал в здравни кабинети в детски градини и училища на издръжка от общината.

Необходимата информация може да предоставите и на хартиен носител, който може да разпечатате от тук или да получите от РЗИ във Вашата област.

За контакти и получаване на допълнителни указания можете да се обръщате към експертите от РЗИ във Вашата област или експертите в НСИ, отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието“:

Лариса Петкова – 02/9857 409 – главен експерт в отдел “Статистика на здравеопазването и правосъдието”

Елена Карагинева – 02/9857 517 – главен експерт в отдел “Статистика на здравеопазването и правосъдието”

При проблеми от техническо естество, може да се обръщате към г-жа Димитринка Цонкова на тел. 02/9857 522, или да ни пишете на e-mail: [email protected].

Лица за контакт в РЗИ

№ по ред
РЗИ
Име на експерт, отговарящ за отчета
Телефон
Електронна поща
1.
Благоевград
Таня Треновска
Биляна Коюмджиева
088 430 64 72     
073/885 320
088 941 29 72 
2.
Бургас
Христо Петров
056/ 807 311
089 554 05 14
3.
Варна
Надежда Стефанова
Нора Дякова
052/665 275
4.
Велико Търново
Данаил Димитров
062/614 364
087 858 43 33
5.
Видин
Галина Николова
094 923 185
6.
Враца
Емилия Гелева
087 891 72 17
7.
Габрово
Румяна Чолакова
066/840 635
8.
Добрич
Иванка Иванова
087 608 81 15
058/655 516
9.
Кърджали
Таня Кочарова
0361/602 89
10.
Кюстендил
Румяна Анева
078/558 234
088 401 69 07
11.
Ловеч
Георги Игнатов
068/ 699 438
12.
Монтана
инж. Мария Цветкова
088 230 10 50
13.
Пазарджик
Михаил Николов
Василка Маринова
088 543 36 66
034/445 262
088 221 72 00
14.
Перник
Даниела Кирилова
Кристияна Алексиева
088 212 27 68
076/607 080
088 296 91 91
15.
Плевен
Илона Бонева
087 854 96 66
16.
Пловдив
Мария Богатинова
032/ 644 201
17.
Разград
Тоня Иванова
084/611 134
18.
Русе
Ивелина Мойсева
Юлика Йораданова
088 333 60 20
19.
Силистра
Фиданка Парушева
086/816 127
20.
Сливен
Мая Иванова
044/ 616 284
21.
Смолян
Валентина Топова
Анастасия Кисьова
0301/ 63 108
087 897 02 47
0301/ 63 106
087 648 49 96
22.
София (столица)
Ирина Попова
Цветелина Иванова
02/ 8130 480
02/ 8130 453
23.
София
Станка Желязкова 
Елена Сапунджиева
02/ 807 87 55
088 581 49 57
02/ 807 87 54
088 582 10 79
24.
Стара Загора
Петя Костадинова
Д-р Десислава Георгиева
0878 229 415
25.
Търговище
Мариана Иванова
0601/ 67 559
26.
Хасково
инж. Величка Янева
038/ 624 313
27.
Шумен
Мая Кюркчиева
054/800 339
089 572 10 62
28.
Ямбол
Антония Тенчева
046/ 664 379