Премини към основното съдържание

Сметки в околната среда, годишни данни за 2015 година

Публикувано на: 20.12.2016 - 11:00

Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2015 година. Подробни данни по конкретните теми са поместени в рубриката „Околна среда” на сайта на НСИ: https://www.nsi.bg.

Прессъобщение
Статистическа област