Премини към основното съдържание

България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2016 година (експресни оценки)

Публикувано на: 15.11.2016 - 15:11

Брутният вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 0.4% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.8%.

Прессъобщение