Премини към основното съдържание

Уеб-базирано приложение "Отчет за дейността на читалищата за периода 1.01.2017 - 31.12.2017 година"

Уважаеми госпожи и господа,

Изследването на дейността на читалищата се провежда в съответствие с Националната статистическа програма за 2018 г., като целта е да се получи информация за комуникационните, културните и образователните дейности, организирани от читалищата.

Изследването е изчерпателно и се провежда веднъж на пет години.

С цел да облекчи процеса по събиране и обработка на данните Националният статистически институт разработи  уеб-базирано приложение. Достъпът до него се осъществява чрез Вашия ЕИК по Булстат и индивидуална парола на следния уеб адрес:

https://www.nsi.bg/chitalista/

Указания за попълване можете да намерите тук.

Приложението ще бъде активно от 1 до 16 февруари 2018 година.

За попълването на данните онлайн не се изисква електронен подпис.

В случай че нямате възможност да попълните информацията по електронен път, по пощата ще Ви бъде изпратена версия на формуляра на хартиен носител от териториалното подразделение на Националния статистически институт във Вашата област.  Също така можете да го изтеглите от тук.

За контакти и получаване на допълнителни указания можете да се обръщате към експертите от Националния статистически институт:
• Анжелина Алексиева, отдел „Статистика на образованието и културата“, телефон (+359 2) 9857 519, имейл: [email protected]
• Давид Миланов, отдел „Статистика на образованието и културата“, телефон (+359 2) 9857 602, имейл: [email protected]