Премини към основното съдържание

България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2016 година (предварителни оценки)

Публикувано на: 07.06.2016 - 16:46

Брутният вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 0.5% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.7%.

Прессъобщение
Статистическа област