Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - агломерация Велико Търново


Ареал с център гр. Велико Търново
брой
Променлива 2010 2011 2012
Население към 31.12. - общо 88 442 88 417 88 286
Население към 31.12. - мъже 41 830 42 313 42 226
Население към 31.12. - жени 46 612 46 104 46 060
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 4 055 3 714 3 863
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 6 500 6 245 6 353
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 4 110 4 037 3 713
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 7 693 9 880 9 545
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 39 344 36 642 36 733
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 12 772 12 959 12 755
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 8 156 8 818 9 225
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 5 812 6 122 6 099
Население с българско гражданство . 87 707 87 524
Икономически активно население - общо 40 720 42 430 38 519
Икономически активно население - мъже 21 136 21 326 20 049
Икономически активно население - жени 19 584 21 104 18 470
Безработни лица - общо 4 455 4 998 5 394
Безработни мъже 2 554 2 802 3 184
Безработни жени 1 901 2 196 2 210
Живородени деца 800 808 840
Умирания 1 164 1 150 1 055
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 672 1 778 1 876
Загинали при пътни инциденти 12 10 11
12.04.2016