Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - агломерация Пазарджик


Ареал с център гр. Пазарджик
брой
Променлива 2010 2011 2012
Население към 31.12. - общо 120 422 114 091 113 365
Население към 31.12. - мъже 58 720 56 234 55 806
Население към 31.12. - жени 61 702 57 857 57 559
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 6 102 5 730 5 734
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 11 395 10 851 10 912
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 6 422 5 729 5 392
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 8 408 6 760 6 402
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 53 319 49 530 49 027
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 16 145 15 984 16 001
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 10 837 11 428 11 663
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 7 794 8 079 8 234
Население с българско гражданство . 113 653 112 887
Икономически активно население - общо 57 194 46 802 51 824
Икономически активно население - мъже 30 547 25 217 27 767
Икономически активно население - жени 26 647 21 585 24 057
Безработни лица - общо 6 122 6 226 6 182
Безработни мъже 3 462 3 679 3 786
Безработни жени 2 660 2 547 2 396
Живородени деца 1 125 1 088 1 132
Умирания 1 502 1 490 1 521
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 729 1 873 2 024
Загинали при пътни инциденти 14 7 26
12.04.2016