Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - агломерация Добрич


Ареал с център гр. Добрич
брой
Променлива 2010 2011 2012
Население към 31.12. - общо 115 895 112 203 111 159
Население към 31.12. - мъже 55 848 54 685 54 093
Население към 31.12. - жени 60 047 57 518 57 066
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 5 823 5 248 5 167
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 10 298 9 980 10 122
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 6 187 5 691 5 253
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 7 936 6 351 6 143
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 50 548 48 197 47 618
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 17 030 17 224 17 019
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 10 881 11 936 12 221
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 7 192 7 576 7 616
Население с българско гражданство . 111 736 110 643
Икономически активно население - общо 55 229 47 204 51 084
Икономически активно население - мъже 29 017 25 298 27 031
Икономически активно население - жени 26 212 21 906 24 053
Безработни лица - общо 5 998 6 041 6 157
Безработни мъже 3 283 3 503 3 721
Безработни жени 2 715 2 538 2 436
Живородени деца 1 081 1 022 940
Умирания 1 575 1 628 1 563
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 2 194 2 226 2 169
Загинали при пътни инциденти 11 10 5
12.04.2016