Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - агломерация Сливен


Ареал с център гр. Сливен
брой
Променлива 2010 2011 2012
Население към 31.12. - общо 126 716 124 696 123 891
Население към 31.12. - мъже 61 282 60 602 60 167
Население към 31.12. - жени 65 434 64 094 63 724
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 8 089 7 470 7 341
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 13 916 13 853 14 103
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 7 372 6 948 6 549
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 8 686 7 317 7 049
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 51 777 50 639 50 044
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 17 397 17 645 17 513
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 11 111 11 973 12 260
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 8 368 8 851 9 032
Население с българско гражданство . 124 281 123 470
Икономически активно население - общо 57 210 47 116 54 169
Икономически активно население - мъже 30 340 24 727 28 573
Икономически активно население - жени 26 870 22 389 25 596
Безработни лица - общо 6 211 6 334 6 422
Безработни мъже 3 444 3 700 3 885
Безработни жени 2 767 2 634 2 537
Живородени деца 1 541 1 408 1 440
Умирания 1 730 1 615 1 649
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 2 203 2 285 2 218
Загинали при пътни инциденти 29 15 10
12.04.2016