Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - агломерация Стара Загора


Ареал с център гр. Стара Загора
брой
Променлива 2010 2011 2012
Население към 31.12. - общо 166 917 162 113 162 303
Население към 31.12. - мъже 80 655 78 844 78 619
Население към 31.12. - жени 86 262 83 269 83 684
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 8 439 7 543 7 715
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 14 604 13 800 14 004
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 8 419 7 660 7 344
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 10 718 9 101 9 171
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 74 520 70 812 70 470
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 23 632 24 088 23 961
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 14 986 16 399 16 758
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 11 599 12 710 12 880
Население с българско гражданство . 161 335 161 515
Икономически активно население - общо 81 868 76 493 77 408
Икономически активно население - мъже 42 672 40 241 40 657
Икономически активно население - жени 39 196 36 252 36 751
Безработни лица - общо 5 859 5 816 6 642
Безработни мъже 3 198 3 429 3 753
Безработни жени 2 661 2 387 2 889
Живородени деца 1 581 1 582 1 495
Умирания 2 211 2 217 2 216
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 3 157 3 253 3 420
Загинали при пътни инциденти 18 10 13
12.04.2016