Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - агломерация Видин


Ареал с център гр. Видин
брой
Променлива 2010 2011 2012
Население към 31.12. - общо 68 321 65 256 64 247
Население към 31.12. - мъже 32 885 31 790 31 287
Население към 31.12. - жени 35 436 33 466 32 960
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 2 683 2 441 2 442
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 5 978 5 599 5 507
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 3 627 3 336 3 141
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 4 088 2 800 2 788
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 27 634 25 706 25 349
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 11 247 11 047 10 474
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 7 346 8 259 8 548
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 5 718 6 068 5 998
Население с българско гражданство . 65 044 64 017
Икономически активно население - общо 29 571 25 265 25 964
Икономически активно население - мъже 15 686 13 503 14 020
Икономически активно население - жени 13 885 11 762 11 944
Безработни лица - общо 3 383 3 659 3 884
Безработни мъже 1 967 2 092 2 349
Безработни жени 1 416 1 567 1 535
Живородени деца 484 476 425
Умирания 1 213 1 187 1 058
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 198 1 117 1 143
Загинали при пътни инциденти 3 3 6
12.04.2016