Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - агломерация Русе


Ареал с център гр. Русе
брой
Променлива 2010 2011 2012
Население към 31.12. - общо 195 850 187 050 185 649
Население към 31.12. - мъже 94 683 90 798 90 196
Население към 31.12. - жени 101 167 96 252 95 453
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 8 491 7 819 7 773
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 15 358 14 501 14 691
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 9 793 8 893 8 266
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 14 537 12 431 12 267
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 84 882 78 418 77 760
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 28 343 28 485 27 758
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 19 565 20 977 21 722
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 14 881 15 526 15 412
Население с българско гражданство . 186 048 184 612
Икономически активно население - общо 94 554 83 416 86 832
Икономически активно население - мъже 49 799 43 556 45 965
Икономически активно население - жени 44 755 39 860 40 867
Безработни лица - общо 7 137 7 114 7 975
Безработни мъже 3 942 4 213 4 565
Безработни жени 3 195 2 901 3 410
Живородени деца 1 449 1 530 1 479
Умирания 2 753 2 809 2 756
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 3 426 3 509 3 641
Загинали при пътни инциденти 18 8 11
12.04.2016