Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - агломерация Варна


Ареал с център гр. Варна
брой
Променлива 2010 2011 2012
Население към 31.12. - общо 405 616 417 293 416 871
Население към 31.12. - мъже 197 193 203 682 203 474
Население към 31.12. - жени 208 423 213 611 213 397
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 24 372 22 547 22 332
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 37 147 37 121 38 153
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 19 264 19 088 18 024
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 27 004 29 723 28 152
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 185 646 188 685 188 819
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 53 033 55 049 54 663
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 34 349 37 976 39 146
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 24 801 27 104 27 582
Население с българско гражданство . 413 606 412 775
Икономически активно население - общо 198 338 187 747 200 687
Икономически активно население - мъже 104 492 99 869 105 657
Икономически активно население - жени 93 846 87 878 95 030
Безработни лица - общо 14 476 15 044 17 670
Безработни мъже 8 002 8 897 10 109
Безработни жени 6 474 6 147 7 561
Живородени деца 4 427 4 145 4 022
Умирания 4 473 4 604 4 674
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 9 237 9 495 9 112
Загинали при пътни инциденти 22 28 32
12.04.2016