Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - агломерация София


Ареал с център гр. София
брой
Променлива 2010 2011 2012
Население към 31.12. - общо 1 499 301 1 535 819 1 538 842
Население към 31.12. - мъже 715 375 735 761 737 666
Население към 31.12. - жени 783 926 800 058 801 176
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 78 668 74 915 76 384
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 119 535 118 172 122 043
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 65 778 66 284 63 269
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 102 745 128 757 121 890
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 694 425 686 047 691 556
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 200 750 205 586 203 674
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 128 043 139 030 143 221
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 109 357 117 028 116 805
Население с българско гражданство . 1 522 706 1 524 286
Икономически активно население - общо 733 212 745 096 731 707
Икономически активно население - мъже 380 698 375 905 378 669
Икономически активно население - жени 352 514 369 191 353 038
Безработни лица - общо 42 871 43 536 52 036
Безработни мъже 22 890 25 426 28 803
Безработни жени 19 981 18 110 23 233
Живородени деца 15 609 15 349 14 846
Умирания 19 310 19 550 19 009
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 29 662 31 091 32 637
Загинали при пътни инциденти 82 75 84
12.04.2016