Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Враца


град Враца
брой
Променлива 2010 2011 2012
Население към 31.12. - общо 59 870 59 700 58 856
Население към 31.12. - мъже 28 653 29 276 28 769
Население към 31.12. - жени 31 217 30 424 30 087
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 2 779 2 564 2 476
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 5 567 5 299 5 207
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 3 358 3 227 3 035
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 3 950 2 981 2 802
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 27 727 27 465 26 929
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 9 263 9 347 9 253
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 4 359 5 361 5 680
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 2 867 3 456 3 474
Население с българско гражданство . 59 487 58 626
Икономически активно население - общо 29 724 28 897 27 917
Икономически активно население - мъже 15 312 14 688 14 686
Икономически активно население - жени 14 412 14 209 13 231
Безработни лица - общо 2 711 3 202 3 302
Безработни мъже 1 613 1 880 1 968
Безработни жени 1 098 1 322 1 334
Живородени деца 485 440 402
Умирания 719 762 616
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 674 1 591 1 535
Студенти (ниво ISCED 5-6) 429 605 661
Загинали при пътни инциденти 6 4 4
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон 16 836 29 296 44 103
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) 11 12 12
12.04.2016