Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Пазарджик


град Пазарджик
брой
Променлива 2010 2011 2012
Население към 31.12. - общо 74 850 71 437 71 195
Население към 31.12. - мъже 35 984 34 783 34 602
Население към 31.12. - жени 38 866 36 654 36 593
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 3 974 3 635 3 678
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 7 089 6 706 6 769
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 3 876 3 521 3 320
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 5 339 4 105 3 863
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 34 614 32 434 32 080
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 10 134 10 109 10 235
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 5 825 6 554 6 721
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 3 999 4 373 4 529
Население с българско гражданство . 71 122 70 845
Икономически активно население - общо 37 247 31 962 34 208
Икономически активно население - мъже 19 487 16 799 17 999
Икономически активно население - жени 17 760 15 163 16 209
Безработни лица - общо 3 950 3 896 3 823
Безработни мъже 2 151 2 278 2 326
Безработни жени 1 799 1 618 1 497
Живородени деца 727 709 717
Умирания 814 815 817
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 437 1 559 1 569
Студенти (ниво ISCED 5-6) 0 0 0
Загинали при пътни инциденти 14 7 26
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон 18 972 25 472 25 364
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) 14 15 15
12.04.2016