Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Шумен


град Шумен
брой
Променлива 2010 2011 2012
Население към 31.12. - общо 86 290 80 511 80 143
Население към 31.12. - мъже 41 020 38 547 38 310
Население към 31.12. - жени 45 270 41 964 41 833
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 4 416 3 753 3 722
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 7 339 6 733 6 840
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 4 718 4 158 3 777
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 7 172 5 787 5 681
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 40 237 36 316 36 051
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 10 961 11 130 11 159
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 6 498 7 192 7 416
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 4 949 5 442 5 497
Население с българско гражданство . 80 057 79 598
Икономически активно население - общо 43 130 40 208 38 733
Икономически активно население - мъже 22 453 20 735 20 111
Икономически активно население - жени 20 677 19 473 18 622
Безработни лица - общо 4 583 4 474 4 338
Безработни мъже 2 466 2 584 2 604
Безработни жени 2 117 1 890 1 734
Живородени деца 807 770 776
Умирания 949 1 052 966
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 928 1 897 1 883
Студенти (ниво ISCED 5-6) 7 752 7 621 7 480
Загинали при пътни инциденти 7 6 3
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон 32 128 49 283 56 259
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) 12 13 13
12.04.2016