Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Добрич


град Добрич
брой
Променлива 2010 2011 2012
Население към 31.12. - общо 92 031 90 375 89 627
Население към 31.12. - мъже 43 984 43 694 43 264
Население към 31.12. - жени 48 047 46 681 46 363
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 4 621 4 119 4 033
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 8 008 7 789 7 897
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 4 901 4 534 4 175
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 6 558 5 174 4 973
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 42 011 40 538 40 023
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 13 745 14 029 13 938
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 7 505 8 816 9 143
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 4 682 5 376 5 445
Население с българско гражданство . 90 016 89 233
Икономически активно население - общо 46 176 41 660 43 473
Икономически активно население - мъже 23 947 21 941 22 647
Икономически активно население - жени 22 229 19 719 20 826
Безработни лица - общо 4 925 4 932 4 906
Безработни мъже 2 653 2 855 2 958
Безработни жени 2 272 2 077 1 948
Живородени деца 855 803 753
Умирания 1 066 1 100 1 042
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 807 1 730 1 705
Студенти (ниво ISCED 5-6) 1 118 1 155 1 093
Загинали при пътни инциденти 2 4 1
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон 35 807 40 858 44 552
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) 15 15 15
12.04.2016