Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Стара Загора


град Стара Загора
брой
Променлива 2010 2011 2012
Население към 31.12. - общо 139 749 137 416 137 881
Население към 31.12. - мъже 67 400 66 706 66 634
Население към 31.12. - жени 72 349 70 710 71 247
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 7 307 6 430 6 593
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 12 458 11 713 11 869
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 7 221 6 593 6 329
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 9 463 7 916 7 984
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 66 439 63 636 63 302
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 19 454 20 237 20 277
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 10 202 12 048 12 493
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 7 205 8 843 9 034
Население с българско гражданство . 136 697 137 159
Икономически активно население - общо 72 378 69 669 69 210
Икономически активно население - мъже 37 341 36 220 36 031
Икономически активно население - жени 35 037 33 449 33 179
Безработни лица - общо 4 653 4 565 5 360
Безработни мъже 2 493 2 694 2 979
Безработни жени 2 160 1 871 2 381
Живородени деца 1 345 1 366 1 275
Умирания 1 510 1 527 1 528
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 3 121 3 273 3 203
Студенти (ниво ISCED 5-6) 5 154 4 945 5 036
Загинали при пътни инциденти 3 3 4
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон 125 183 106 755 86 329
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) 23 23 24
12.04.2016