Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Бургас


град Бургас
брой
Променлива 2010 2011 2012
Население към 31.12. - общо 193 564 199 484 199 083
Население към 31.12. - мъже 92 598 96 654 96 270
Население към 31.12. - жени 100 966 102 830 102 813
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 10 809 10 138 10 002
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 17 351 17 461 17 974
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 9 329 9 232 8 867
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 13 788 11 860 11 298
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 89 069 91 618 91 198
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 27 303 29 273 29 039
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 15 160 17 428 17 945
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 10 755 12 474 12 760
Население с българско гражданство . 198 109 197 531
Икономически активно население - общо 97 818 94 249 99 554
Икономически активно население - мъже 50 346 49 209 51 752
Икономически активно население - жени 47 472 45 040 47 802
Безработни лица - общо 6 365 6 418 7 712
Безработни мъже 3 386 3 775 4 287
Безработни жени 2 979 2 643 3 425
Живородени деца 1 934 1 838 1 866
Умирания 2 141 2 144 2 144
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 4 684 4 854 4 748
Студенти (ниво ISCED 5-6) 11 159 9 828 9 725
Загинали при пътни инциденти 28 13 5
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон 223 991 235 975 292 791
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) 25 25 26
12.04.2016