Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Варна


град Варна
брой
Променлива 2010 2011 2012
Население към 31.12. - общо 321 692 334 781 334 744
Население към 31.12. - мъже 155 824 162 589 162 598
Население към 31.12. - жени 165 868 172 192 172 146
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 19 437 17 739 17 719
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 28 256 28 132 28 974
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 14 376 14 361 13 598
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 21 456 24 502 22 933
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 152 225 155 603 155 820
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 42 236 44 169 43 918
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 25 457 29 298 30 393
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 18 249 20 977 21 389
Население с българско гражданство . 331 563 331 232
Икономически активно население - общо 163 372 160 087 167 387
Икономически активно население - мъже 85 397 83 845 87 420
Икономически активно население - жени 77 975 76 242 79 967
Безработни лица - общо 10 524 10 723 12 984
Безработни мъже 5 677 6 357 7 246
Безработни жени 4 847 4 366 5 738
Живородени деца 3 633 3 327 3 265
Умирания 3 205 3 356 3 472
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 7 161 7 500 7 663
Студенти (ниво ISCED 5-6) 34 698 33 181 32 244
Загинали при пътни инциденти 15 11 13
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон 3 682 241 4 165 920 4 316 310
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) 24 25 25
12.04.2016