Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Пловдив


град Пловдив
брой
Променлива 2010 2011 2012
Население към 31.12. - общо 347 611 338 184 339 129
Население към 31.12. - мъже 165 477 161 336 161 710
Население към 31.12. - жени 182 134 176 848 177 419
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 19 231 17 390 17 794
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 29 886 28 691 29 548
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 16 132 15 885 14 966
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 26 620 24 019 23 303
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 162 589 152 886 152 842
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 44 777 45 137 45 304
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 27 417 30 469 31 414
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 20 959 23 707 23 958
Население с българско гражданство . 335 355 336 080
Икономически активно население - общо 176 322 158 762 165 837
Икономически активно население - мъже 90 341 80 940 84 839
Икономически активно население - жени 85 981 77 822 80 998
Безработни лица - общо 11 433 11 130 12 986
Безработни мъже 6 053 6 485 7 110
Безработни жени 5 380 4 645 5 876
Живородени деца 3 800 3 611 3 454
Умирания 3 615 3 822 3 752
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 7 160 7 548 7 670
Студенти (ниво ISCED 5-6) 42 880 39 717 39 502
Загинали при пътни инциденти 14 11 16
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон 308 627 327 270 357 463
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) 20 21 22
12.04.2016