Премини към основното съдържание

ИС Цени на жилища

Уважаеми дами и господа,

Разработената от НСИ онлайн Информационна система „Цени на жилища“ осигурява по-лесен и ефективен подход за събиране на тримесечна информация от фирми и институции извършващи продажби на жилища на домакинствата (агенции за недвижими имоти, строителни и инвеститорски фирми, общини). Системата е достъпна в интернет пространството на адрес: https://www.nsi.bg/nsi_ceni/

В системата се влиза чрез имейл и парола, предоставена Ви по имейла. Препоръчваме Ви, преди да започнете работа със системата, да се запознаете с Методологическите указания и Инструкцията за нейното използване.

Системата ще бъде отворена за попълване на данните в следните срокове:

първо тримесечие - от 1 до 30 април;

второ тримесечие - от 1 април до 31 юли;

трето тримесечие - от 1 юли до 31 октомври;

четвърто тримесечие - от 1 октомври до 31 януари на годината следваща отчетната година;

При проблеми от техническо естество, може да се обаждате на г-жа Ралица Радовска на тел. 02/9857 478, или да ни пишете на e-mail: [email protected]

Анкетните карти се попълват от всички фирми и институции извършили продажби на жилища на домакинствата през отчетния период. В съответствие с Национална статистическа програма за 2018 г., приета от Министерски съвет с Решение № 9 от 11.01.2018 г., обн., ДВ, бр. 8 от 23.01.2018 г. и съгласно Регламент № 93/2013 на Европейския парламент и Съвета, предоставянето на данни е задължително.

Необходимата информация може да предоставите и на хартиен носител. Акетните карти за пазарни цени на нови (новопостроени) жилища и на стари (съществуващи) жилища, общинска и държавна частна собственост, продадени на домакинствата и за покупко-продажби между домакинствата може да разпечатате, попълните и да върнете по обикновената поща на адреса на отдел „Статистически изследвания“ за Вашата област.

Ако се нуждаете от повече информация може да я получите от:
  • методолозите от ЦУ на НСИ: г-жа Палмира Фарах - тел. 02/9857 181, e-mail: [email protected] и г-жа Олга Манова - тел. 02/9857 548, e-mail: [email protected] ;
  • експертите от съответните отдели „Статистически изследвания“ към териториалните статистически бюра:
Отдел „Статистически изследвания“
Експерт
Телефон
Адрес
Благоeвград, адрес: 2700, Благоевград, ул. „Груев“ №38
Анка Димитрова
073 8896 534
Бургас, адрес: 8010, Бургас, ж.к."Славейков", ул."Янко Комитов" №3
Екатерина Стаматова
056 851 940
Варна, адрес: 9027, Варна, бул. "Сливница" 191
Невена Димитрова
052 575 224
Велико Търново, адрес: 5000, Велико Търново, ул."Никола Габровски" №61
Анета Койчева
062 614 550 /
0877 902429
Видин, адрес: 3700, Видин, Южна промишлена зона №49
Людмила Георгиева
094 609 273 /
0895 532393
Враца, адрес: 3000, Враца, ул. "Георги Бенковски" №6
Валентина Маринова
092 668 678 /
0878 732533
Габрово, адрес: 5300, Габрово, ул. "Алеко Константинов" 65
Борислав Обретинчев
066 819 738
Добрич, адрес: 9300, Добрич, пл. "Свобода" №5
Илга Иванова
058 655 315
Кърджали, адрес: 6600, Кърджали, ул. "Екзарх Йосиф" №3
Дорка Митева
0361 67 034 /
0877 361884
Кюстендил, адрес: 2500, Кюстендил, ул. „Добруджа“ № 2А
Димитър Минчев
078 559 656
Ловеч, адрес: 5500, Ловеч, ул."Съйко Съев" № 56
Мая Върбанова
068 686 073 /
0877 361758
Монтана, адрес: 3400, Монтана, ул. "Никола Вапцаров" №2
Лиляна Младенова
096 391 812
Пазарджик, адрес: 4400, Пазарджик, ул. "К.Величков" №20
Димитрийка Василева
034 402 716
Перник, адрес: 2300, Перник,ул. „Отец Паисий“ №2
Милослава Димитрова
076 688 661 /
0882 600048
Плевен, адрес: 5800, Плевен, ул. "Хан Крум" №1
Милена Николаева
064 890 422
Пловдив, адрес: 4006, Пловдив, бул. "Санкт Петербург" №59
Яна Христева
032 658 717 /
0878 559953
[email protected]
Разград, адрес: 7200, Разград, бул. "Бели Лом" 15
Севдалина Радева
084 616 134 /
0877 362190
Русе, адрес: 7000, Русе, ул. "Църковна независимост" 16
Емилия Балякова
082 811 434 /
0887 031656
Силистра, адрес: 7500, Силистра, ул. "Шар планина" 75
Десислава Алексиева
086 818 324
Сливен, адрес: 8800, Сливен, бул. "Банско шосе" №5
Елена Йоргова
044 613 423
Смолян, адрес: 4700, Смолян, бул. "България" №9
Георги Присадов
0301 67 432 /
0877 362174
София (столица), адрес: 1038, София, ул. „Панайот Волов“ 2
Елисавета Маркова
02 9857 622 /
0877 368470
София (област), адрес: 1038, София, ул. „Панайот Волов“ 2
Даниела Попова
02 9857 255 /
0877 36 88 52
Стара Загора, адрес: 6003, Стара Загора, ул. "Армейска" №5
Румен Славов
042 619 435
Търговище, адрес: 7700, Търговище, бул. "Митрополит Андрей" №51
Диляна Трифонова
0601 69 434
Хасково, адрес: 6300, Хасково, бул. "България" №152
Виолета Грозева
038 608 862
Шумен, адрес: 9700, Шумен, бул."Велики Преслав" №47
Диянка Иванова
054 850 633 /
0877 368481
Ямбол, адрес: 8606, Ямбол, ж.к. "Златен рог" №20, ПК - 655
Ралица Танева
046 686 332