Премини към основното съдържание

България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2015 година (предварителни оценки)

Публикувано на: 08.03.2016 - 14:45
Брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2015 г. се увеличава с 0.4% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.7%.
 
Прессъобщение