Премини към основното съдържание

Успешно приключи проект „Регионална бизнес демография - 2015”

Публикувано на: 12.02.2016 - 11:50
Националният статистически институт успешно приключи работата по проект „Регионална бизнес демография - 2015” по Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 2015.CE.16.BAT.054.

В изпълнение на подписания договор между НСИ и Главна дирекция „Регионална и градоустройствена политика” (DG REGIO) към ЕК НСИ подготви регионални данни за бизнес демография на предприятията за следните референтни години: 2011, 2012 и 2013.

Европейската комисия даде висока оценка за качеството на предоставените данни от НСИ. Окончателният технически и финансов доклад за изпълнение на дейността са приети без забележки.

Регионалните данни за бизнес демография на предприятията ще бъдат използвани от ЕК при оценка и мониторинг на качеството на бизнес средата в регионите на Европейския съюз.