Премини към основното съдържание

Проект „Статистика на фамилния бизнес”

Публикувано на: 01.02.2016 - 09:10
През февруари 2016 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Статистика на фамилния бизнес” съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 692654 от 18.12.2015 година.

Възложител на проекта е Европейската изпълнителна агенция за малки и средни предприятия (EASME). Проектът ще бъде изпълнен в рамките на Програмата за конкурентоспособност на предприятията и МСП, 2014 - 2020, приета с Регламент (ЕС) № 1287/2013 на ЕП на Съвета от 11 декември 2013 г., или по-известна като програма COSME.

Фамилният бизнес съставлява значителна част от съществуващите европейски компании и играе съществена роля по отношение на силата и динамиката на европейската икономика. В Европа в днешно време няма достатъчно информация относно ролята и икономическото значение на фамилния бизнес.

В рамките на проекта НСИ си е поставил следните цели:
  • Да събере информация за ролята на фамилния бизнес в България
  • Да допринесе за наличието на надеждни статистически данни за фамилния бизнес на национално равнище
  • Да предостави на политиците и съответните заинтересовани страни надеждна, сравнима и систематизирана информация и показатели за ролята на фамилния бизнес в националната икономика
  • Да предложи полезна и практическа информация на заинтересованите страни при вземане на решения.

Проектът „Статистика на фамилния бизнес” ще допринесе за популяризирането на фамилния бизнес съгласно Законодателния акт за малкия бизнес (Small Business Act), който подчертава ролята на фамилния бизнес, както и необходимостта да се използва неговият пълен потенциал.

В рамките на проекта е заложено НСИ да проведе статистическо изследване и да събере данни за фамилния бизнес в България за референтната 2015 година. НСИ ще предостави междинен и окончателен методологичен доклад за резултатите от проекта на ЕК.

Проектът е с продължителност 14 месеца и ще приключи през април 2017 година. В края на проекта ще бъдат публикувани основни резултати от статистическото изследване на фамилния бизнес в България на интернет страницата на НСИ.