Премини към основното съдържание

Проект „Изследване на информационното общество през 2016 година”

Публикувано на: 20.01.2016 - 10:30
Националният статистически институт започна работа по проект на тема „Изследване на информационното общество през 2016 година” в изпълнение на договор за субсидия с Европейската комисия № 06163.2015.001-2015.568, който включва провеждането на две наблюдения - „Изследване на използването на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата” и „Изследване на използването на информационно-комуникационни технологии и е-търговия в предприятията”.
 
В рамките на проекта ще бъде осигурена международно съпоставима информация за развитието и напредъка на информационното общество сред населението и бизнеса по различни показатели: достъп до интернет, използване на ИКТ, електронна търговия, електронно правителство и други.
 
Проектът е с продължителност 12 месеца и ще приключи през декември 2016 година.