Премини към основното съдържание

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през третото тримесечие на 2015 година

Публикувано на: 16.11.2015 - 11:00
Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2015 г. е 1 262 лв. и нараства с 5.6% спрямо същото тримесечие на 2014 година.
 
Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2015 г. е 1 169 лв. и се увеличава с 1.9% спрямо същото тримесечие на 2014 година.
 
Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2015 г. намалява в сравнение със същото тримесечие на 2014 година.
 
Прессъобщение