Премини към основното съдържание

България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2015 година (експресни оценки)

Публикувано на: 13.11.2015 - 16:10
Брутният вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на 2015 г. се увеличава с 0.4% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.7%.
 
Прессъобщение