Премини към основното съдържание

България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2015 година (експресни оценки)

Публикувано на: 14.08.2015 - 17:10

Брутният вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2015 г. се увеличава с 0.4% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства също с 0.4%.

Прессъобщение