Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, май 2015 година

Публикувано на: 30.06.2015 - 11:00
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2015 г. е с 0.3% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 0.4%. Общият индекс на цените на производител през май 2015 г. нараства с 0.7% в сравнение с предходния месец, а спрямо май 2014 г. е отчетено увеличение от 0.3%.
 
Прессъобщение