Премини към основното съдържание

Бюджетни разходи за научноизследователска и развойна дейност през 2014 година

Публикувано на: 30.06.2015 - 11:00

През 2014 г. бюджетните разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) възлизат на 206.6 млн. лв., като в сравнение с 2013 г. се увеличават с 3.1%.

Прессъобщение