Премини към основното съдържание

Международна научна конференция на тема "Модерната статистика: нови предизвикателства за развитие"

По случай 135 години от създаването на статистическата институция в България Националният статистически институт организира международна научна конференция на тема „Модерната статистика: нови предизвикателства за развитие“. Конференцията ще се проведе на 24 и 25 юни 2015 г. в зала „Триадица“ на резиденция „Бояна“.

 
Презентации:
 
Проф. д-р Веселка Павлова, Зам. ректор на УНСС, Ръководител на катедра "Статистика и иконометрия"
 
Проф. д-р Димитър Аркадиев, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
 
Виктор Петров, Асистент в катедра "Статистика и иконометрия", УНСС
 
Виктор Петров, Асистент в катедра "Статистика и иконометрия", УНСС
 
Андрей Иванов, Агенция на европейския съюз за основните права
 
Венцислав Гигов, Експерт, ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация"
 
Стоян Баев, Експерт
 
Доц. Д-р Калоян Харалампиев, СУ "Св. Климент Охридски"
 
Сергей Цветарски, Председател на НСИ
 
Ива Тодорова, Представител от KPMG
 
Д-р Богдан Богданов, Зам. председател на НСИ
 
Проф. Димитър Радилов, ИУ-Варна, катедра "Статистика"
 
Деян Славов, Директор на ТСБ Варна