Премини към основното съдържание

България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2015 година (предварителни оценки)

Публикувано на: 10.06.2015 - 14:10

Брутният вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2015 г. се увеличава с 0.4% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.9%.

Прессъобщение
Статистическа област