Премини към основното съдържание

Система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001

НСИ има сертифицирана система за управление на качеството (СУК) съгласно международния стандарт ISO 9001:2015 с област на приложение: получаване, събиране, обработване, съхранение, анализ, предоставяне и разпространение на статистическа информация. Рамката за качеството се състои от:

  • Регламент за управление
  • Годишни цели за качеството
  • Специфични процедури по основните фази на националния модел на статистическия производствен процес (в съответствие с Общия модел на статистическия производствен процес - GSBPM 5.1)
  • Регулярни вътрешни и външни одити.

СУК е част от Интегрираната система за управление на качеството на статистическите продукти и услуги и информационната сигурност в НСИ.